Termeni şi condiţii

Definirea termenilor
Design-ul şi conţinutul site-ului aparţin în exclusivitate SC Multi Image SRL şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.
- Prin termenii “dumneavoastră” înţelegem toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează site-ul , indiferent de motiv.
- Prin termenul “date personale", întelegem informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteţi fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (încluşiv numărul de mobil), pseudonimul, adresa de e-mail, vârsta, sexul şi starea civilă.

Acceptarea “Termenilor şi condiţiilor”
Folosirea, vizitarea şi comandarea produselor de pe site-ul www.seifshop.ro implică acceptarea termenilor şi condiţiilor .
Înainte de a viziona acest site, vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările următoare.
SC Multi Image SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor şi condiţiilor”.
SC Multi Image SRL îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări site-ului www.seifshop.ro, ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori, în acest sens. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptarea modificărilor aduse.

Conţinutul site-ului
Înformaţiile publicate pe site sunt înformaţii de interes general despre produsele comercializate de comerciant, ale partenerilor săi, opiniile utilizatorilor despre produse cât şi alte înformaţii considerate de SC Multi Image SRL şi de partenerii săi ca fiind de interes pentru utilizatori.

SC Multi Image SRL îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe site.

Dreptul de autor
Intregul conţinut al site-ului, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de graficaă WEB, scripturi, programe şi alte date - este proprietate SC Multi Image SRL şi a partenerilor, respectiv furnizorilor săi şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Aşadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul comerciantului a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Toate drepturile ne sunt rezervate.

Legături – link-uri
site-ul găzduieste legături (link-uri) către alte site-uri sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Aşadar, SC Multi Image SRL nu este responsabilă pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informaţiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste legături.

Termeni de livrare
Comenzile transmise prin oricare dintre tehnicile de comunicaţie la distanţă vor fi onorate în limita stocului disponibil. Dacă un produs nu va fi disponibil într-o perioada scurtă de timp, vom informa clientul prin e-mail despre cel mai apropiat termen de livrare posibil – doar în cazul în care avem informaţii legate de adresa clientului. Clientul este obligat, să lase o adresă actuală şi să anunţe în scris orice modificare de adresă, relevantă pentru contract. Dezavantajele din neîndeplinirea acestei obligaţii le suportă clientul. La întârzierile de livrare cauzate de factori externi, ca de ex. forţa majoră, probleme de transport, dispoziţii ale autorităţilor, etc. ca şi în cazul altor evenimente nepricinuite de către comerciant, nu se pot formula pretenţii de despăgubire împotriva comerciantului. Nici în situaţia în care livrarea este întârziată şi neexecutată dîn cauza furnizorilor noştri nu suntem responsabili pentru întârziere.
Dacă produsul comandat nu poate fi livrat şi a fost achitat în avans, clientul va primi înapoi doar sumele încasate de comerciant pentru comandă respectivă.
Valoarea obligaţiilor SC Multi Image SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor nu depăşeşte valoarea sumelor încasate de SC Multi Image SRL de la clientul respectiv. În astfel de şituaţii, SC Multi Image SRL nu va plăti despăgubiri clientului.

Livrarea şi costurile de expediere
Preţurile afişate pe acest site sunt exprimate în RON şi includ TVA.

Transportul produselor este asigurat prin intermediul servicilor de curierat Schenker Romtrans, Cargus, Fan Courier Express sau GLS până la intrarea în imobilul clientului, nu efectuăm servicii speciale de urcat, coborât produse de mare dimensiune/ greutate pe scări. La cererea scrisă a clientului putem asigura acest serviciu de urcat, coborât, respectiv instalat prin partenerii noştri, contra cost. Livrarea se va face la o adresă menţionată de către client numai pe teritoriul României. În momentul preluării produselor de la curier vă rugăm să verificati întegritatea produsului (nu numai al ambalajului), dacă semnalaţi nereguli (zgârieturi, tamponări, etc) refuzaţi în mod categoric preluarea produsului de la firma transportătoare. Semnalaţi imediat nereguliile în scris, completând scrisoarea de transport înaintată de reprezentantul firmei de transport indicând motivul exact al problemei semnalate. Livrarea se face fără accesoriile din poze.

Preţurile şi plata
Toate preţurile sunt cu TVA de 19%.

Preţul valabil în confirmarea comenzii trimise de către comerciant este cel relevant pentru facturare.
Plata produselor se face prin virament bancar. Excepţiile sunt valabile doar dacă au fost stabilite în scris între comerciant şi client.
Clientul va plăti în avans suma confirmată.
SC Multi Image SRL nu este responsabilă pentru greşelile de tipărire, caracteristicilor, imaginilor etc. În şituaţia în care descrierea au fost întroduse greşit în bazele noastre de date, sau afişate greşit iar livrarea nu s-a efectuat încă, SC Multi Image SRL îşi rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

Dreptul de proprietate
Până la plata întegrală, produsele ramân în proprietatea comerciantului. În cazul neachitării produsului, SC Multi Image SRL are dreptul de a–şi lua produsul înapoi. În acest caz nu este vorbă de desfacerea contractului, numai dacă acest lucru este declarat în mod expres.

Garanţie
Pretenţiile motivate ale clientului faţă de comerciant din cauza deficienţelor produselor vor fi soluţionate conform prevederilor legale.
Clientul se obligă, să verifice produsul la recepţie şi să anunţe imediat comerciantul despre eventualele neconformităţi. Clientul va consemna în scris, la recepţie, pe nota de livrare a transportatorului deficienţele constatate. Dacă clientul va constata ulterior, că produsul are deficienţe, atunci este obligat să informeze imediat comerciantul. Dacă clientul omite să anunţe o deficienţă atunci produsul este considerat ca fiind acceptat. Avariile din timpul transportului vor fi anunţate suplimentar şi transportatorului.
Printre deficienţele produsului nu se numără avariile pe care clientul le-a provocat prin folosirea necorespunzătoare sau neconformă cu contractul/ instrucţiunile de utilizare/ fişa produsului. Decisive pentru evaluarea folosirii necorespunzătoare sau neconforme cu contractul sunt datele fabricantului produsului din instrucţiunile de utilizare.
Termenul de garanţie este de doi ani. Acesta începe odată cu primirea produsului.
Garanţia se pierde la intervenţii, reparaţii sau încercări de reparare de către cumpărător sau de către o terţă persoană neautorizată. Reparaţiile se pot efectua doar de către comerciant, sau de către firmele autorizate de acesta.
Produsele pot fi controlate înainte de returnare de către o comerciant sau de către o firma autorizată de acesta la faţa locului (la adresa de livrare). Dacă are loc o livrare ulterioară pentru înlocuire, clientul este obligat să returneze produsul cu deficienţă în termen de 30 de zile către comerciant pe cheltuiala acestuia. Piesele de schimb defecte se pot returna numai cu acordului scris al comerciantului. Returnarea produsului deteriorat se va face conform prevederilor legale.
Cerinţele speciale sunt considerate acceptate, doar dacă acestea se fac în scris.

Declinarea responsabilităţii
O parte din conţinutul site-ului, respectiv textele, descrierile produselor, caracteristicile lor tehnice, imaginile şi simbolurile lor, sunt puse la dispoziţia noastră de parteneri. Din acest motiv, comerciantul nu poate garanta şi nu îşi poate asuma răspunderea ca informaţiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate.
SC Multi Image SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau nectualizarea înformaţiilor publicate sau menţinute pe site. Imaginile prezentate pe site au rol de exemplu şi nu crează condiţii contractuale, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.).

Comerciantul nu raspunde pentru deteriorările care pot apărea, în special, nu răspunde pentru câştigul pierdut sau pentru deterioarea altor bunuri ale clientului. Dacă răspunderea contractuală a SC Multi Image SRL este exclusă sau limitată, atunci acest lucru se referă şi la răspunderea personală a angajaţilor, reprezentanţilor şi personalului auxiliar SC Multi Image SRL. Nu este valabilă prezenta limitare de răspundere, dacă deteriorarea a fost cauzată cu premeditare sau din neglijenţă. De asemenea nu se aplică, dacă clientul nu-şi cere drepturile stabilite în mod legal. SC Multi Image SRL îşi rezervă dreptul de a răspunde numai în limitele legii la pretenţiile comerciale ale clientului. Termenul de prescripţie este de trei ani (termenul prescriptiei este prevazut de decr. 176/54 şi este de 3 ani!). Acest termen începe de la livrarea produsului.

Confidenţialitatea datelor
Clientul este de acord ca datele sale personale (furnizate către comerciant în cadrul relaţiei contractuale) să fie stocate şi prelucrate electronic. Se face cunoscut faptul că datele transmise pe baza acestei dispoziţii sunt prelevate şi prelucrate exclusiv în scopul oferirii serviciilor, în special pentru onorarea comenzilor şi pentru evidenţa contabilă SC Multi Image SRL nu transmite datele personale ale clienţilor către terţe persoane.

Dreptul de denunţare unilaterală
Consumatorii au dreptul, în condiţiile OUG nr. 174/2008 şi OUG 130/2000 privind protecţia consumatorilor să se retragă din contractele încheiate prin vânzare la distanţă, fără indicarea motivelor, in termen de 10 zile. Comerciantul are dreptul să se retragă direct din contract, dacă înainte de livrarea bunurilor, clientului i se deschide o procedură de faliment sau dacă se constată imposibilitatea clientului de a achita contravaloarea bunurilor.

Înstanţa competentă
În cazul apariţiei unor litigii decurgând din interpretarea şi executarea contractelor comerciale încheiate între comerciant şi consumator, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse judecăţii instanţelor de drept comun de la sediul comerciantului.
Termeni legali
Ordonanţa nr. 130/2000 (republicată), privind protecţia consumatorilor la incheierea şi executarea contractelor la distanţă.

Actul include modificările din:
- O.U.G. nr. 174/2008 publicată în MOF nr. 795 din 27/11/2008.

Conciliere gratuită
Dacă aveţi probleme legate de o comanda, care nu par a putea fi rezolvate prin email sau cu persoana cu care discutaţi, puteţi lua legătura pentru o conciliere gratuită la telefon : 0266 372 097 şi 0724 180 779 sau pe office@seifshop.ro
Acest site foloseşte cookie-uri. Pentru mai multe informatii despre ce date sunt continute in cookie-uri, va rugam sa consultati pagina noastra Politica de confidentialitate. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept